Läggning tjärpapptak villa. Nälsta Spånga

Ca 150kvm tjärpapptak på huset med låg lutning som behövde läggas om till villafastighet. Plåtarbeten vid hängrännor, nya stuprör och fönsterbleck samt montering av ny takbrygga. Nälsta på Täbylundsvägen i Spånga, Stockholm. Arbete sköttes i samarbete med en takläggare från Stockholm som är duktiga på takapp.

Kontakta oss idag!

Behöver du eller din bostadsrättförening en plåtslagare, så kontakta oss på: takfirma@hogdalens-platslageri.se