Takskottning i Stockholm

Högdalens Bleck & Plåtslageri AB utför snöröjning och takskottning till bostadsrättföreningar, privatpersoner och fastighetsskötare i Stor-Stockholm.

Takskottning kräver kompetens, erfarenhet och resurser, vilket Högdalens Bleck & Plåtslageri AB har.

Skotta Säkert

Det är viktigt att tak är skottade under vintersäsongen, då det är fastighetsägarens ansvar om nedfallande snö eller is faller ned och skadar personer eller egendom.

Vi hjälper BRF:er

Högdalens Bleck & Plåtslageri AB har hjälpt bostadsrättföreningar i flera år med bindande kontrakt där vi tar ansvar för snöskottningen under hela vintern.

Kontakta Högdalens Bleck & Plåtslageri AB

Vid akut snöröjning eller vid intresse av att binda upp er till oss, så kontakta oss på våran e-mail så svarar vi direkt: takfirma@hogdalens-platslageri.se

Vill du veta mer?

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress