Takläggning - mer än bara en vädertätning av huset

Stenhus med grästak och en äng i förgrunden

Alla tak behöver bytas förr eller senare. En takläggning är ett omfattande arbete som ofta kombineras med ett fasadbyte för att hålla samman husets estetiska uttryck. Tegeltak är en av de vanligaste taktyperna i Sverige och vi som arbetar som takläggare i Stockholm har lång erfarenhet av just den taktypen. Plåttak och shingeltak är två taktyper som kommer stort, inte minst på nybyggda hus i modern stil.

Anpassa taket efter eller låt det bestämma husets estetik

När du ska lägga tak är det inte bara husets bästa rent väder- och tätningsmässigt du kommer att ha i åtanke utan även husets estetik. Takmaterialet, oavsett om du väljer ett traditionellt sådant eller ett mindre traditionellt, bör harmoniera med husets arkitektoniska stil. Av den anledningen kan det vara ett klokt drag av dig som husägare att:

  • Undersöka olika typer av takmaterial
  • Väga de olika takmaterialens för- och nackdelar mot varandra
  • Konsultera en takläggare för tips och råd